Mayor’s Speech For Independence Day

Isang malaya at mapaglayang araw sa lahat mula sa Kartilya ng Kalayaan!

Ngayong araw po ang ika-isandaa’t dalawampu’t dalawang taong anibersaryo ng Kalayaan ng ating mahal na bansang Pilipinas. Ngunit, lumipas man ang maraming taon, patuloy pa rin po tayong nahaharap sa maraming banta sa ating kalayaan. Hindi man po sa parehong aspeto ngunit, nag-ibang mukha po ang ating mga kalaban— tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho, gutom at sakit. Ngayong taon pa nga lamang, binungad na tayo ng sunod-sunod na mga banta. Umalburuto ang bulkang Taal at matapos ang iilang mga linggo ay naharap tayo sa malaking banta ng COVID-19. Marami sa ating mga kababayan ay labis na naapektuhan at nahirapan. Naramdaman ng bawat isang Pilipino ang takot at pangamba sa kanilang seguridad at kinabukasan. 

Ngunit, katulad din po ng mga nauna sa atin, hindi nawalan ng mga bayaning handang ialay ang kanilang buhay para sa kapakanan ng lahat. Kaya’t sumasaludo po ako sa lahat ng ating mga frontliners sa labang ito.

Napakaswerte po nating mga Pilipino dahil nananalaytay sa ating mga dugo ang dugong bayani at dugong mapagpalaya. Kaya’t ang tangi ko pong hiling ay sana’y mas lalo pa nating pahalagahan ang Kalayaang mayroon tayo. Sana’y isabuhay at isaisip natin ang bawat sakripisyo ng lahat ng mga lumaban upang masigurong ligtas at malaya tayong lahat. 

Dito mismo sa bayan ng Kawit, idineklara ng aking lolo Miong ang Kalayaan ng ating bansa mula sa mga mapaniil na mananakop na mga Espanyol. Dito, unang iwinagayway ang bandila ng Pilipinas. Kaya’t isang karangalan po sa akin, bilang alkade ng bayang ito na maging parte at manguna sa makabagong mga paglaban para sa ating kalayaan. Kasama ng ating mga frontliners, ginagawa natin ang lahat upang maihatid ang mas malayang Kawit at mas malayang Pilipinas para sa bawat Pilipino.

Ako po si Mayor Angelo Emilio Aguinaldo

Apo sa tuhod ni Emilio Aguinaldo

Dugong Bayani

Mapagpalaya

Pilipino

Isang Maligaya’t Mapagpalayang Araw ng Kalayaan sa Ating lahat.

Add Comment