Home Owner’s Association General Assembly

Isang Magandang Kawit sa lahat!

Ipinatawag namin kayong lahat ngayong araw

Para sa isang napakahalagang rason

Iyon ay para magkaroon tayo

Ng isang buo at systematikong organisasyon

Na direkta nating makakapag-ugnayan

Sa mga concerns ng bawat Kawitenyo

Kung narinig naman po ninyo

Binuksan natin sa Facebook

Ang Hashtag Sumbong Kay Mayor

Kung saan malaya pong

Makapagpahayag ang lahat

Ng kanilang mga concerns

Habang ina-assess namin ang bawat sumbong

Isang bagay po ang aming napansin

Maraming mga concerns

Ay galing sa mga Kawitenyong nasa mga subdivisions

At narealize po namin 

na maraming limitasyon 

ang aming komunikasyon 

ng bawat programa sa inyo

Karamihan kasi ay mga private subdivisions

At may mga kanya-kanyang developers

Habang ayaw naman po naming

Mag-cross sa linyang iyon

Gusto rin po naming 

Maihatid sa inyo 

ang mga dapat na serbisyong

Inyong natatanggap

Kaya’t naisip naming

Why not strengthen 

the homeowner’s associations? Di ba?

Bumuo ng isang federation

Kung saan involved ang bawat isa

May mga programang direkta mismo sa inyo

At kasama kayo sa pagpaplano

And with that, we are one step closer

Sa pag-abot ng mas inclusive na pang-gobyerno

Dito sa bayan ng Kawit.

In my administration,

Isang bagay po ang gusto kong bigyan ng pansin

At iyan ay ang mabigyan ang lahat ng Kawitenyo

Ng mas kompartableng pamumuhay.

And that will only happen

If we involve everyone in nation building.

Marami po tayong nakahandang programa sa lahat

Katunayan, sa susunod na linggo na po

Magkakaroon tayo ng inter-subdivision

Basketball tournament dito sa Tangulan Arena

Inaasahan ko po ang lahat

Na dumalo at makiisa.

At suportahan ang inyong mga pambato.

Muli, ito po si Mayor Angelo Aguinaldo

Sa ngalan ng puso at malasakit

Para sa bayan ng Kawit

Naghahatid sa inyo ng isang Magandang Kawit

Sa umagang ito.

Add Comment